12/08/2022

Pizza Hut Việt Nam – thương hiệu phát triển nhanh và được yêu thích hàng đầu

Được điều hành bởi Tập đoàn Jardine Matheson, một Tập đoàn khổng lồ đang quản lý rất nhiều thương hiệu tên tuổi và có tầm ảnh hưởng to lớn tại Việt Nam. Cuối năm 2020, Jardine Matheson được xếp hạng thứ 301 trên Fortune Global 500, bảng xếp hạng toàn cầu dành cho các Công ty, Tập đoàn hàng đầu về Doanh thu.