18/08/2022

Hệ thống Giáo dục CEO Việt Nam High School (gọi tắt là CEO High School) – đơn vị vận hành Trường THPT Phạm Ngũ Lão là mô hình đào tạo THPT định hướng học sinh trở thành những doanh nhân tương lai với triết lý giáo dục “Thân – Tâm – Tuệ”. Đây là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động đào tạo của nhà trường giúp học sinh THPT phát triển tối ưu những phẩm chất và năng lực cần thiết của người doanh nhân trong tương lai.