08/02/2023

Thời gian gần đây, truyền thông đã tập trung đưa các nguyên nhân khiến tập đoàn bất động sản Trung Quốc EverGrande trở thành bom nợ như:

– Thị trường bất động sản giảm tốc.

– Chính sách chính phủ về quản lý và phát triển bất động sản: “houses are for living in, not for speculation” – “nhà là để ở, không phải để đầu cơ”.

– Siết chặt tín dụng, chính sách 3 lằn ranh đỏ

– Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.