05/12/2022

Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) vừa công bố kế hoạch chi tiết về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo kế hoạch, Công ty sẽ chào bán 30 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 33%, dự kiến vốn điều lệ từ 909 tỷ đồng lên 1.209 tỷ đồng. Thời gian trong tháng 6 và/hoặc tháng 7 sau khi được UBCK chấp thuận. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Giá chào bán vào mức 10.500 đồng/cp, thấp hơn so với thị giá hiện nay vào khoảng 14.700 đồng/cp.

Doanh nghiệp dự kiến phát hành riêng lẻ cho 5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước. Đáng chú ý, danh sách tham gia gồm 5 cá nhân, trong đó bao gồm Chủ tịch Nguyễn Phúc Long và Kế toán trưởng Phạm Thị Hồng Nhung.

Ông Long sẽ mua 7,2 triệu cổ phần, bà Nhung mua 800 đơn vị. Cá nhân tham gia mua khối lượng nhiều nhất đợt này là ông Nguyễn Văn Nghĩa, số lượng là 20 triệu cổ phiếu.