01/02/2023

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) vừa ra báo cáo tháng 9/2021 về tình hình sản xuất và kinh doanh của các công ty sản xuất thép. Theo đó, dịch Covid 19 kéo dài nên nhiều công trình, và công trình dân dụng tạm thời hoãn lại đặc biệt tại khu vực phía Nam. Sản lượng sản xuất và bán hàng thép xây dựng tháng 9/2021 đều là mức bình quân tháng thấp so với cùng kỳ trong những năm gần đây.

Số liệu của VSA cho thấy tình hình bán hàng thép xây dựng tháng 9/2021 có cải thiện hơn so với tháng trước, nhưng sản lượng sản xuất thép xây dựng trong tháng 9/2021 đạt 744.170 tấn, giảm 9,35% so với tháng 8/2021 và giảm 27,2% so với cùng kỳ 2020. Bán hàng đạt 853.353 tấn, tăng 26,24% so với tháng trước nhưng giảm 23,5% so với cùng kỳ năm 2020.