09/02/2023

Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (mã CK: LAF) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2021.

Cụ thể doanh thu thuần đạt 57 tỷ đồng giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái tuy nhiên giá vốn hàng bán giảm mạnh nên lợi nhuận gộp đạt 12,3 tỷ đồng cao gấp gần 2 lần cùng kỳ 2020.

Mặc dù chi phí bán hàng và chi phí QLDN đồng loạt tăng cao so với cùng kỳ tuy nhiên nhờ lãi gộp ở mức cao nên lợi nhuận sau thuế của LAF đạt 5,5 tỷ đồng 195% so với quý 1/2020.

Lafooco cho biết do quý 1 là quý hoạt động thấp điểm nhất trong năm của công ty đồng thời do ảnh hưởng của dịch bệnh, giảm sức mua thị trường, dẫn đến tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty sụt giảm. Tuy nhiên công ty đã chủ động sàng lọc, cơ cấu các sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao nên đã giúp lợi nhuận quý 1 tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021 LAF đặt mục tiêu doanh thu đạt 490 tỷ đồng và 29 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1 LAF đã hoàn thành được 11,6% mục tiêu về doanh thu và 19% mục tiêu về lợi nhuận.