09/02/2023

Lợi ích vượt trội từ giải pháp “Nhà cũ đổi nhà mới” tại Việt Nam

Thập kỉ qua đã chứng kiến tốc độ đô thị hoá cực nhanh của các đô thị lớn tại Việt Nam, kéo theo đó là nhu cầu sở hữu nhà ở cũng tăng mạnh. Theo dự báo của Bộ xây dựng, nhu cầu nhà ở giai đoạn 2021- 2030 sẽ tiếp tục tăng, mỗi năm phải tăng thêm khoảng 70 triệu m2 nhà ở đô thị.