09/08/2022

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về kết quả thực hiện danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài đến năm 2020 trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, trong giai đoạn 2021 – 2025, UBND TP.HCM đề xuất Bộ KH&ĐT đưa 7 dự án trọng điểm về hạ tầng vào danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài. Trong đó, 4/7 dự án TP.HCM đề xuất là các dự án đường sắt đô thị (metro), gồm: Tuyến số 2 (giai đoạn 2), tuyến số 3a, tuyến số 4 và tuyến số 5 (giai đoạn 1).

Có 2/7 dự án liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm, gồm: Trung tâm tài chính; Khu phức hợp Trung tâm Hội nghị triển lãm, Khách sạn và Thương mại dịch vụ tại Khu chức năng số 1. Dự án còn lại là Khu Liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc (cùng thuộc TP. Thủ Đức).