09/08/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã chứng khoán: KDH) thông báo Nghị quyết HĐQT số 07/2022 ngày 28/02/2022.

Theo nghị quyết, Khang Điền quyết định rót thêm gần 350 tỷ đồng vào Công ty con mà Khang Điền sở hữu 99,9% vốn góp là Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh địa ốc Gia Phước để tăng quy mô hoạt động cho Gia Phước.

Trước khi tăng vốn, Gia Phước có vốn điều lệ 250 tỷ đồng. Sau tăng vốn, Gia Phước có vốn điều lệ gần 600 tỷ đồng. 

Cuối năm 2021, Khang Điền đã thông qua chủ trương cho Gia Phước đã nhận chuyển nhượng 60% vốn điều lệ của Công ty Phước Nguyên giá trị chuyển nhượng tối đa là 620 tỷ đồng. Phước Nguyên hiện sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Nhà Đoàn Nguyên, chủ đầu tư dự án Khu nhà ở quy mô 60.732 m2 tại phường Bình Trưng Đông, Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.