12/08/2022

CTCP Vinacafe Biên Hòa (mã chứng khoán: VCF) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần sụt giảm 39% so với cùng kỳ xuống còn gần 406 tỷ đồng.

Trong khi đó, tỷ lệ giảm chi phí giá vốn thấp hơn, hơn 35% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn hơn 99 tỷ đồng, giảm 49% so với quý 2/2020. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 29% quý 2 năm ngoái xuống còn 24%.

Giải trình kết quả kinh doanh, Vinacafe Biên Hòa cho biết, doanh thu quý 2 giảm do sản lượng hàng bán giảm so với cùng kỳ.