05/12/2022

Theo Quyết định này, Thống đốc NHNN bổ nhiệm ông Phạm Thanh Ngọc – Trưởng phòng Phòng Pháp luật quốc tế thuộc Vụ Pháp chế giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, NHNN kể từ ngày 01/02/2022. Thời hạn giữ chức vụ của ông Phạm Thanh Ngọc là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.