06/12/2022

Chia sẻ tại Lễ công bố các báo cáo về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ông Nguyễn Đoàn Kết – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc CTCP Bóng đèn & Phích nước Rạng Đông – cho rằng thách thức đầu tiên trong việc thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là Nhận thức.

Muốn khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển chủ yếu thì tổ chức đầu tiên cần hay đổi chiến lược, mô hình tăng trưởng, mô hình kinh doanh và thay đổi cơ chế điều hành. Tức, phải thay đổi cách làm việc, thay đổi thói quen”.

“Thay đổi thói quen của một con người còn khó, thay đổi thói quen của cả một tập thể càng khó hơn, thậm chí bước đầu phải sử dụng các biện pháp hành chính“, ông Kết cho biết.