06/12/2022

Tuy nhiên, thời gian là thứ những tàu đi qua kênh Suez không có nhiều. Sự cố đang kìm chân khoảng 10% giá trị thương mại thế giới, hàng loạt mặt hàng nhập khẩu quan trọng với các chuỗi cung ứng và công nghiệp châu Âu. Hàng chục tàu đã chọn đi đường vòng qua cực nam châu Phi. Do đó, kênh Suez cần thông suốt sớm nhất có thể.

Nếu hút cát không hiệu quả, hoặc quá chậm, một trong những điều đầu tiên lực lượng cứu hộ làm là rút nhiên liệu và nước dằn tàu để Ever Given nổi lên cao hơn.

Chiến dịch cuối tuần này sẽ bắt đầu dỡ bớt container từ Ever Given, Peter Berdowski, giám đốc điều hành Boskalis Westminster, công ty mẹ của nhóm trục vớt, nói. “Chúng tôi đang chờ cần cẩu được chuyển đến để dỡ container khỏi tàu. Bất kể thế nào, chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện từ cuối tuần này”.