05/12/2022

Trong quý 2, bốn nhà máy lớn của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam đạt tổng doanh thu xấp xỉ 13 tỷ USD. Trong đó, Samsung Electronic Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) đem về 5 tỷ USD, Samsung Electronics Việt Nam (SEV) 3,4 tỷ USD, Samsung Display Việt Nam (SDV) 3 tỷ USD doanh thu, và Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) 1,5 tỷ USD. 

Doanh thu của 4 nhà máy Samsung tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng tăng 1,6 tỷ USD. Đồng thời, tất cả các nhà máy đều chứng kiến sự tăng trưởng về doanh thu. Trong đó tăng với tỷ lệ nhiều nhất là SDV, tăng 25%, tương ứng 0,6 tỷ USD. 

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu các nhà máy Samsung đạt 29,5 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ.