05/12/2022

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 12 và cả năm 2021.

Theo PNJ, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Công ty đã mất khoảng 3 tháng lockdown khi nhu cầu trang sức tại Việt Nam giảm mạnh. Tính chung cả năm 2021, PNJ đã tăng trưởng 3,8% và PNJ Retail tăng 10,5% so với năm 2020.

Cụ thể, năm 2021 PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 19.593 tỷ đồng, tăng 11,9% và hoàn thành 93,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.030 tỷ đồng, giảm 3,7% so với năm trước đó và chỉ đạt 84% kế hoạch đặt ra trong năm 2021.

Tính riêng tháng 12/2021, doanh thu thuần của PNJ đạt 2.834 tỷ đồng, tăng 29% và lợi nhuận sau thuế đạt 192 tỷ đồng, tăng 43,4%. Biên lợi nhuận gộp trong tháng 12 đạt 16,6% so với mức 18,1% cùng kỳ 2020.