09/08/2022

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa thông tin về kết quả kinh doanh năm 2020.

Theo đó, đến cuối năm 2020, tổng tài sản của MSB tăng 13% so với 2019, đạt trên 178 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.500 tỷ đồng, tăng hơn 94% so với năm 2019 và bằng 174% kế hoạch đặt ra. 

Có được kết quả trên là nhờ tổng thu nhập thuần đã tăng gần 52% so với năm 2019 lên mức 7.013 tỷ đồng, trong đó, thu nhập lãi ròng 4.705 tỷ, tăng 57% so với năm trước trên cơ sở cơ cấu nguồn vốn hiệu quả, tập trung tăng trưởng quy mô ở các hạng mục tài sản sinh lời cao và quản lý tốt nợ xấu. Tổng thu nhập ngoài lãi tăng đến 42%/năm, đóng góp hơn 2.300 tỷ cho tổng thu nhập thuần. Đặc biệt, thu thuần về hoạt động dịch vụ tăng đến 50%. Thu từ phí bán Bảo hiểm Banca cũng là điểm nhấn trong tổng thu nhập quý.

Với tốc độ tăng trưởng tốt của tổng thu nhập thuần, cùng sự tiết giảm chi phí hiệu quả của MSB trong giai đoạn vừa qua, chỉ số chi phí hoạt động trên tổng doanh thu nhập (CIR) của ngân hàng giảm tới 11% so với năm 2019. 

Về chất lượng tài sản, ngân hàng đã xử lý hết toàn bộ trái phiếu VAMC trong quý 3/2020. Tổng nợ xấu cuối năm 2020 ước tính đạt dưới 2%. Nhờ tệp khách hàng đa dạng, ưu tiên ngành y tế và giáo dục nên danh mục cho vay của MSB không bị ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19, tỷ lệ nợ cơ cấu theo thông tư 01 của NHNN trên tổng dư nợ khoảng 1,85%. 

Nguồn vốn được củng cố đảm bảo tăng trưởng bền vững, CAR dự kiến đạt hơn 10% tại thời điểm 31/12/2020. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đang triển khai phát hành cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu trong quý 1/2021, hệ số CAR dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao giúp ngân hàng có mức đệm vốn an toàn cho hoạt động kinh doanh. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của ngân hàng dự kiến đạt 27% với hơn 23.400 tỷ đồng tiền gửi.

Từ kết quả kinh doanh vượt dự đoán trong năm 2020, MSB dự tính trả cổ tức tối thiểu 15% cho cổ đông sau khi được thông qua trong Đại hội cổ đông thường niên, dự kiến tổ chức vào tháng 3-4 tới.