03/10/2022

Chi phí là rào cản chuyển đổi số lớn nhất của doanh nghiệp 

Đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều xáo trộn, song lại thúc đẩy một số xu hướng đáng lẽ phải mất nhiều năm mới xuất hiện, và cuộc chạy đua CĐS là một trong những xu hướng đó. CĐS trở thành nhu cầu cấp thiết khi các DN buộc phải đổi mới mô hình chuyển dần sang các nền tảng số để thích ứng với bối cảnh mới.

Song, thực tế còn nhiều rào cản khiến các DN chần chừ trên đường đua CĐS. Theo Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2021 do Cục Phát triển doanh nghiệp phối hợp với Dự án USAID LinkSME thực hiện dựa trên khảo sát 1.300 DN đã chỉ ra: 60,1% DN cho rằng chi phí đầu tư, ứng dụng công nghệ còn cao là rào cản lớn nhất khi áp dụng công nghệ số. Các dự án CĐS đòi hỏi một khoản đầu tư, trong khi khả năng tài chính của các DN Việt Nam, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ còn hạn chế.