03/10/2022

Chuyện Võ Tòng đánh hổ được nhiều người cho rằng là bịa đặt và không thực tế. Tuy nhiên nếu nó có thật thì cũng nhiều người nghĩ rằng Võ Tòng có thể giết được hổ là nhờ vào dáng người cao lớn, dũng mãnh và tài võ nghệ của mình. Và ở đây chúng ta tự đặt ra giả thuyết rằng Võ Tòng hoàn toàn có thể đánh và giết được hổ bằng tay không, tuy nhiên để có thể thực hiện được điều đó, thì chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy là không thể.