09/02/2023

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã chứng khoán TNG) đã công bố doanh thu toàn công ty trong tháng 2/2022, đạt 337,4 tỷ đồng, giảm 34% so với tháng 1/2022, tuy nhiên tăng 27% (tương ứng gần 72 tỷ) so với cùng kỳ năm 2021. 

Luỹ kế hai tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu doanh nghiệp đạt xấp xỉ 852 tỷ đồng, gấp gần 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2021.