09/02/2023

Lợi nhuận sau thuế đạt 57,1 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ, hoàn thành 35% kế hoạch lợi nhuận năm nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi và hoạt động tài chính. Tính đến 31/03/2021, tổng tài sản của PJICO tăng 9% so với đầu năm, đạt 6.669 tỷ đồng.

Dù nền kinh tế và các ngành nghề trong nước bị ảnh hưởng rất lớn do tình hình dịch bệnh, tuy nhiên, nhờ sớm có đánh giá và đưa ra những chính sách hỗ trợ kinh doanh kịp thời nên trong quý I đầu năm, các nghiệp vụ bảo hiểm chủ chốt của PJICO đều duy trì tốc độ tăng tưởng tốt so với cùng kỳ năm ngoái như bảo hiểm dự án, kỹ thuật đạt mức tăng trưởng cao lên tới 54%, bảo hiểm tài sản, hỗn hợp tăng 20%, bảo hiểm hàng không tăng 19% và bảo hiểm ô tô tăng 15%…

Những giải pháp quyết liệt và thực tế được xem là “cứu cánh” cho PJICO trong bối cảnh thị trường còn tiềm ẩn nhiều bất trắc là việc phát triển và ứng dụng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, cải tiến chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh cũng như mở rộng thị trường và kênh phân phối.