09/02/2023

CTCP Dược phẩm Hà Tây (mã chứng khoán DHT) công bố báo cáo tài chính quý 3.2021 với doanh thu và lợi nhuận giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 325 tỷ đồng, giảm 31,2% so với quý 3 năm ngoái. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 26 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 8,1%.

Trong quý doanh thu tài chính tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, lên 7,5 tỷ đồng chủ yếu nhờ phát sinh thêm khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng tổng 350 tỷ đồng.

Trừ các chi phí phát sinh khác, quý 3 Dược Hà Tây báo lãi sau thuế 9,2 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với số lãi 19,6 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 8,6 tỷ đồng.