09/02/2023

Ngày 20/9 tới đây, CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (HoSE: SMA) sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 2. Dự kiến, đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 19/10/2021 tại Hà Nội.

Theo tài liệu công bố, đại hội lần này sẽ thông qua việc chấp thuận cho CTCP Thủy Điện Nậm La được sở hữu trên 25% vốn cổ phần tại SMA mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai.

Bên cạnh đó, HĐQT SMA cũng trình cổ đông thông qua việc biểu quyết bỏ đi một số ngành nghề không còn phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty và một số nội dung khác.

Hiện tại, SMA đang hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng thủy điện; sản xuất kinh doanh điện năng. Ngoài ra, công ty cũng kinh doanh thương mại như mua bán phương tiện vận tải, thiết bị chuyên dùng, bưu chính viễn thông, nguyên liệu vật tư cho sản xuất, hàng công nghiệp, hàng tiêu dùng…

Trước đó, vào tháng 7/2021, SMA đã từng tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021, qua đó thông qua việc thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh trongnăm 2021. Cụ thể, SMA đã giảm mục tiêu doanh thu còn 71,4 tỷ đồng, theo đó lợi nhuận giảm 16% so với kế hoạch đề ra trước đó, kỳ vọng đạt 21 tỷ đồng.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 30/8, cổ phiếu SMA đứng tại mức giá tham chiếu 8.900 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu SMA tiếp tục trong diện cảnh báo do kết quả lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 ghi nhận lỗ gần 5 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đang âm gần 43 tỷ đồng. Được biết, cổ phiếu SMA bắt đầu rơi vào diện cảnh báo từ đầu tháng 4/2021.