29/01/2023

3 yếu tố tác động tỷ giá tăng

Tỷ giá USD / VND trên thị trường tự do đã tăng 1,7% trong tuần trước, và giảm tiếp khoảng 1% khi lên tới 23.900 VND “ăn” 1 USD vào ngày 23/3.

“Do đó, VND hiện đã giảm giá khoảng 3% so với đầu năm nay, cao hơn mức mà chúng tôi kỳ vọng, nhưng mức giảm vẫn thấp hơn so với hầu hết những đồng tiền khác trong khu vực”, VinaCapital nhận định trong báo cáo mới nhất về VND.