09/02/2023

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV – BID) vừa thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao.

Cụ thể, ông Trần Thanh Vân thôi đảm nhiệm vị trí Ủy viên HĐQT Ngân hàng để nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/5/2021.

Ông Trần Thành Vân sinh năm 1961, bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1983, đến nay đã gắn bó với ngân hàng được 38 năm. Ông được bầu làm Ủy viên HĐQT từ ngày 26/4/2013 và sau đó kiêm chức vụ Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc C ong ty TNHH 2 thành viên Đầu tư Phát triển Quốc tế (IID).

Trước khi làm thành viên HĐQT BIDV, ông Vân từng trải qua các chức vụ: Phó TGĐ BIDV, Giám đốc chi nhánh BIDV Đà Nẵng, Phó GĐ chi nhánh BIDV Đà Nẵng, Phó GĐ chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Xây dựng tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.

Sau khi ông Vân thôi nhiệm, HĐQT BIDV còn 10 thành viên: Ông Phan Đức Tú (Chủ tịch HĐQT), ông Lê Ngọc Lâm, bà Nguyễn Thị Thu Hương, bà Phan Thị Chinh, ông Ngô Văn Dũng, ông Yoo, Je Bong, ông Lê Việt Cường, ông Phạm Quang Tùng, ông Trần Xuân Hoàng, ông Lê Kim Hòa.