29/01/2023

HDBank ( HoSE: HDB ) dự kiến bán 3,3 triệu cổ phiếu quỹ với mức giá cố định 10.000 đồng/cp cho người lao động, từ ngày 9/3 đến 7/4. Lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm. Ngân hàng cho biết số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ được sử dụng để bổ sung vốn hoạt động.

Trước đó, từ ngày 12/12/2019 đến 10/1, ngân hàng đã mua lại 18,4 triệu cổ phiếu trong số 49 triệu cổ phiếu đăng ký làm cổ phiếu quỹ. Giao dịch thực hiện qua phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận với mức giá bình quân 27.387 đồng/cp. Trước giao dịch, ngân hàng nắm giữ 208 cổ phiếu quỹ do được chuyển giao từ Ngân hàng Đại Á khi thực hiện sáp nhập vào HDBank.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 5.018 tỷ, tăng 25% so với năm 2018 và là mức cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.020 tỷ đồng, tăng 26%. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROAA) đạt hơn 1,8% và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) đạt 21,6%. Ngân hàng thuộc top 3 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ PYN Elite là TPBank (11,86%), HDBank (11,11%) và VietinBank (10,5%).