06/12/2022

CTCP Chứng khoán APG (mã chứng khoán: APG) đã công bố báo cáo tài chính quý III/2021, với tổng doanh thu đạt hơn 58 tỷ tăng gần 8 lần so với quý III/2020. Trong đó, hầu hết các mảng kinh doanh chính của APG theo định hướng mới đều tăng trưởng mạnh. Ghi dấu ấn mạnh nhất có thể nhắc đến như doanh thu từ môi giới đạt 21,5 tỷ tăng trưởng hơn 4000%, doanh thu tư vấn tài chính đạt 30 tỷ trong khi cùng kì Công ty không phát sinh doanh thu từ mảng này…Sau khi trừ đi các khoản chi phí, APG ghi nhận gần 45 tỷ lợi nhuận sau thuế trong kỳ tăng trưởng gần 900% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, APG đạt hơn 105 tỷ đồng doanh thu và 91,6 tỷ đồng lợi nhuận trước tăng lần lượt khoảng 6 và 8 lần so với cùng kì năm trước. So với kế hoạch kinh doanh điều chỉnh tăng cho năm 2021 vào hồi đầu tháng 10 vừa qua, APG đã hoàn thành lần lượt 75% doanh thu và trên 90% kế hoạch lợi nhuận.