03/12/2022

Trong 6 tháng đầu năm nay, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT) đưa đến con số thú vị. Mảng dược phẩm được vận hành bởi FPT Long Châu (tiền thân là chuỗi nhà thuốc Long Châu) báo lãi, dù không đáng kể chỉ hơn 1 tỷ đồng. Điều này gây bất ngờ, bởi hầu hết các chuỗi dược phẩm có thương hiệu của Việt Nam hiện nay đều đang thua lỗ nặng, thậm chí càng mở rộng số lỗ càng tăng. 

Doanh thu của FPT Long Châu đạt 1.336 tỷ đồng, so với cùng kỳ chỉ 472 tỷ đồng. Đây được xem là bước tiến mạnh mẽ của thương hiệu bán lẻ này.