06/12/2022

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 24/6. Theo tài liệu cuộc, ngân hàng cho biết sẽ trình trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 190 tỷ đồng, tăng 112% so với năm trước. 

Tổng tài sản đến 31/12/2020 dự kiến đạt 33.993 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cuối năm 2019. Tổng huy động đạt 29.550 tỷ đồng tăng 8,3%, trong đó huy động vốn thị trường I đạt 27.150 tỷ đồng, tăng trưởng 6,9%; Dư nợ cho vay khách hàng đạt 25.257 tỷ đồng tăng trưởng 6,6% so với 2019, tính cả đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thì tỷ lệ tăng trưởng tín dụng kế hoạch là 5%. Vốn điều lệ dự kiến tăng 300 tỷ lên 3.300 tỷ đồng.