01/02/2023

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Bách Việt, tổ chức liên quan với ông Đặng Chính Trung, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Idico (IDC) vừa đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu. Theo đó, tổ chức này sẽ nâng sở hữu từ 8,67% lên 12% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/10 đến 13/11/2021.

Trước đó, trong ngày 8/10, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Bách Việt cũng đã mua vào hơn 11,5 triệu cổ phiếu IDC (trên tổng số 19,5 triệu đơn vị đăng ký), qua đó nâng sở hữu từ 4,82% lên 8,67% vốn điều lệ.

Sắp tới, Công ty dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trình cổ đông nâng kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty mẹ với tổng doanh thu là 1.711,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.032,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 71,8% và 124,3% so với kế hoạch trước đó.

Nguyên nhân, IDC cho biết có kế hoạch tiếp tục thoái vốn tại Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ và các khoản đầu tư tài chính; tái cấu trúc lại các lĩnh vực hoạt động của công ty mẹ và các công ty con nên dự kiến lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trên 450 tỷ đồng.

Đại hội cũng sẽ thông qua đơn của nhóm cổ đông nắm 10,19% vốn, đề cử ông Nguyễn Duy tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Được biết, ông Duy là thế hệ đời thứ 3 của Tập đoàn Sơn Kova – do PGS. TS Nguyễn Thị Hòe sáng lập đồng thời là Chủ tịch HĐQT. Ông Duy sinh năm 1989, trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Hiện, ông Duy là Tổng Giám đốc CTCP Thương mại Kova, Thành viên HĐQT quỹ khởi nghiệp Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam.

Một nội dung đáng chú ý mà công ty trình cổ đông là kế hoạch chuyển niêm yết từ HNX sang HoSE và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện.